Foreningen

1273714-

Dette er Biavlerforeningen Sønderjyllands hjemmeside. Vores formål er at samle biavlere og andre med interesse for biavl i en lokalforening, der skal virke for biavlens fremme inden for det sønderjyske område. Biavlerforeningen Sønderjylland er tilsluttet Danmarks Biavlerforening.

Vores skolebigård ligger ved Laksmølle (lige ved Enstedværket). Adressen er: Varnæsvej 35, 6200 Åbenrå (det er i laden). Vores vintermøder afholdes forskellige steder der bliver annonceret. Alle er velkommen til at blive medlem og dele vores passion for at holde honningbier.

Biavlerforeningen Sønderjylland har nok Danmarks smukkest beliggende skolebigård, Danmarks dygtigste instruktør, Danmarks sjoveste mjødaften, Danmarks interessanteste aftener på skolebigården, Danmarks bedste medlemmer.