Aabenraa Kommune er blevet bivenlig!!!

Efter at vi i Biavlerforeningen Sønderjylland hendvendte os til Aabenraa Kommune, med informationer om at kommunen kunne blive bivenlig, har Teknik og Miljøudvalget på deres møde i går, tirsdag d. 3. April 2019 godkendt den indstilling som Kultur, Miljø og Erhverv er kommet med, der indebær:

at Aabenraa Kommune etablerer minimum 1 ha med pollen- og nektarproducerende frøblandinger, og

at forvaltningen arbejder videre med mulighederne for at fremme insekters levevilkår i den fremtidige drift af kommunale arealer.

I dag har TVSyd været på besøg i skolebigården, for at få en snak om bier og biers fødegrundlag.

Vi har fået oplyst, at der i aften bringes et indslag, om det at blive bivenlig kommune, hvor der vises klip med Jan Riber Jakobsen fra Teknik- og Miljø-udvaget og Carsten Gram fra Biavlerforeningen Sønderjylland. Under udsendelsen Rune Havgaard Sørensen, fra DBF med LIVE.

Så se TVSyd i aften.

Udgivet i Ikke kategoriseret.