Corona

Danmark er lukket ned p. g. a. coronavirus. Det er skolebigården også. Vores arrangementer er indtil videre aflyst. Begyndere undervises i små hold på Laksmølle. Der må ikke være flere end 10 personer samtidig. Og det siger sig selv, hold afstand. Alle andre biavlere må desværre vente lidt endnu med at ses.
Har i spørgsmål om noget, så kom med dem. Vi kan altid svare. Og er der problemer med bierne, kan der komme en ud og kigge.
Men vi må holde sammen nu og holde afstand.