Corona

Danmark er lukket ned p. g. a. coronavirus. Det er skolebigården også. Vores arrangementer er indtil videre aflyst. Begyndere undervises i små hold på Laksmølle. Der må ikke være flere end 10 personer samtidig. Og det siger sig selv, hold afstand. Alle andre biavlere må desværre vente lidt endnu med at ses.
Har i spørgsmål om noget, så kom med dem. Vi kan altid svare. Og er der problemer med bierne, kan der komme en ud og kigge.
Men vi må holde sammen nu og holde afstand.

Aabenraa Kommune er blevet bivenlig!!!

Efter at vi i Biavlerforeningen Sønderjylland hendvendte os til Aabenraa Kommune, med informationer om at kommunen kunne blive bivenlig, har Teknik og Miljøudvalget på deres møde i går, tirsdag d. 3. April 2019 godkendt den indstilling som Kultur, Miljø og Erhverv er kommet med, der indebær:

at Aabenraa Kommune etablerer minimum 1 ha med pollen- og nektarproducerende frøblandinger, og

at forvaltningen arbejder videre med mulighederne for at fremme insekters levevilkår i den fremtidige drift af kommunale arealer.

I dag har TVSyd været på besøg i skolebigården, for at få en snak om bier og biers fødegrundlag.

Vi har fået oplyst, at der i aften bringes et indslag, om det at blive bivenlig kommune, hvor der vises klip med Jan Riber Jakobsen fra Teknik- og Miljø-udvaget og Carsten Gram fra Biavlerforeningen Sønderjylland. Under udsendelsen Rune Havgaard Sørensen, fra DBF med LIVE.

Så se TVSyd i aften.

Biavlerforeningen Sønderjylland

Nu har DU chancen for at blive biavler…

Biavlerforeningen Sønderjylland er en lokal forening under Danmarks Biavlerforening. Vores formål er at uddanne og samle Sønderjyske biavlere. Vores omdrejningspunkt er vores skolebigård, hvor vi i sommerperioden ugentligt holder møder m.m. Alle som har biavl som deres interesse er velkommen til at melde sig ind. Det kan du gøre direkte på Danmarks Biavlerforenings webshop, hvor du kan bestille et medlemskab

aaben-hus-2aaben-husdsc01147